İsmail Sivri Sokak, No: 3 D: 3 Bostanlı, İZMİR

Psikoterapi'de Kaygı bozukluklarının ele alınışı

 İzmirli  Psikolog olarak, kaygı ile başvuran danışanlara, öncelikle kaygının korkulacak veya kaçılacak bir duygu olmadığını açıklıyorum. Kaygı herkesi aynı şekilde etkiliyor ancak ortaya çıkış şekli farklı olabiliyor. Uzman Psikoloğa en sık başvurulan kaygı bozuklukları panik bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), fobiler (özellikle kedi- köpek) ve sınav kaygısı. Her bir  danışanın hayatı, algıları, beklentileri ve kaygıyı yaşama şekli farklı olduğundan, İzmir uzman psikolog olarak kaygıya değil, danışanın onu nasıl yaşadığına odaklanarak her kişiye, onun kendine özgü sıkıntısını ele alarak yaklaşıyorum. Aile yaşantısı, ailedeki (algıladığı)yeri, kendini değerlendirme şekli, nasıl bir düşünce yapısı olduğu ve daha pek çok açıdan kişiyi tanıyabilmek adına birkaç görüşme boyunca detaylıca konuşuyoruz. Sonrasında gözlemlerimiz ve kişinin de ortaya döktüğü duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak adım adım kaygısını ele alıyoruz. uzman psikolog   kaygı bozukluklarını ele alışımız temelde şu şekilde oluyor:

  •     Psikoloğa gelen kişinin, öncelikle kaygının ne olduğunu, ne olmadığını anlaması
  • Psikoloğa gelen kişinin, hayatında (şu anda ve geçmişte) kaygıyı yoğun  yaşamasına neden olan aile ilişkilerini, duygusal yaşantılarını, dünyayı algılayış şeklini gözden geçirip değerlendirmesi;
  •      Psikoloğa gelen kişinin, kendini, ailesini, dünyayı algılayış ve yaşayış biçimindeki var olan olumsuz ve işlevsiz özellikleri fark etmesi, anlamaya çalışması, değerlendirmesi ve son olarak da;
  • Psikoloğa gelen kişinin, seanslar sırasında hayatına dair yaptığı gözden geçirme ve değerlendirme sonrasında, benlik bütünlüğünün sağlanarak bağımsız, kendine güvenen ve zrluklarla baş edecek gücü kendinde bulan bir birey olarak terapiyi sonlandırması.

Kaygı bozukluğuyla İzmir’de  psikoloğa başvuran kişiler, sürecin ne kadar süreceğini merak ederek ve en kısa zamanda çözülmesini umarak geliyorlar. uzman psikolog olarak uzmanlığımızın gerektirdiği şekilde danışanlarımıza uygun danışmanlık hizmeti verirken biliyoruz ki, problemler bir günde oluşmadıkları gibi, çözümleri de bir iki kere üzerinde konuşmalarıyla olmaz. İlk seansta, hatta  telefon ile  arayıp bilgi alırlarken bu konuda açık ve net bilgiler veriyoruz. Yukarıdaki maddelerin teker teker hayata geçirilmesi, yani insanların kendilerini fark etmeleri, iç seslerini dinlemeyi ve dönüştürmeyi öğrenmeleri zaman ve çaba isteyen bir süreçtir. Ancak bu sürecin sonunda, kendiyle barışık, hayatının kontrolünü elinde tutan, dış dünyanın getireceği zorluklarla baş edebileceğine inanan, kendine saygı duyan ve kendilerinden iyi şeyler bekleyen bir bireyler olarak hayatlarına devam etmelerini amaçlıyoruz. Bu tarz kalıcı bir değişimin gerçekleşmesi, hayatının kalanı boyunca sağlıklı ilişkiler kurmasına ve hayatın içine rahatlıkla katılmasına yarayacağından, bu sürecin ne kadar süreceğine değil, nasıl faydalı olacağına odaklanmaları daha yararlı olacaktır.

Uzman Psikolog

Başak Dalda Kileci

Oy verebilirsiniz