Fobi

Fobi, normalde korkulmayacak bir nesne ya da durumla karşı karşıya kalındığında hissedilen korkudur.

 Sosyal Fobi

Sosyal ortamlarda ve durumlarda;

 • Kendinizi başkaları tarafından dikkatle incelenip aşağılanacakmış gibi hissetme
 • Terleme, el titremesi, kızarma gibi fiziksel belirtiler
 • Yanlış bir şey yapma korkusu yüzünden topluluk içine girmekten kaçınma

Sosyal fobinin en sık gözlemlendiği sosyal ortam ve durumlara örnekler:

 

 • Bir mekana en son giren kişi olmak
 • İnsanların önünde sunum yapmak
 • Dolmuşta, “İnecek var” demek
 • Tek başına restoranda yemek yemek
 • Derste söz istemek için parmak kaldırmak

Türkiye’de kadınların %2.3’ü, erkeklerin %1.1’i nde sosyal fobiye rastlanmaktadır.

Özgül Fobiler

 • Belirli durum ya da nesnelerle karşılaşıldığında panik derecesinde korku
 • Bu durum ya da nesnelerle karşı karşıya kalma fikrinin bile aşırı kaygı yaratması
 • Bu belirli durum veya nesneler ortamda yokken rahatsızlık belirti göstermeme,

En sık karşılaşılan özgül fobi türleri:

 • Örümcek fobisi
 • Kelebek fobisi,
 • Kedi/ köpek fobisi
 • Hamam böceği fobisi
 • Karanlık fobisi
 • Fırtına/Şimşek fobisi
 • Kapalı yer fobisi
 • Yükseklik fobisi
 • Uçak/uçma fobisi

Türkiye’de yetişkinlerin %2.7’sinde özgül fobi türlerinden en az biri görülmektedir.

Fobilerin tedavisi psikoterapiyle mümkündür. Yukarıdaki belirtileri gösteriyorsanız bir uzmana başvurmanız gerekir.