İsmail Sivri Sokak, No: 3 D: 3 Bostanlı, İZMİR

Eğer iletişim problemi belirli bir kişiyle ilgiliyse, kişilerin birlikte seansa gelerek sorunları ele almaları daha faydalı olur. Buna rağmen, kişi tek başına da görüşmeye gelip ilişki kurmakta zorlandığı kişiyle ilgili destek alabilir. Öncelikle iletişimde zorlandıkları alanlar belirlenir (Birbirini dinlememe, öfke, söz kesme, yanlış ifade etme, kıskançlığa bağlı baskı, vb) ve her biri üzerinde durulur.

Eğer iletişim problemi, kişinin genel olarak girdiği her ortamda uyumsuzluk yaşaması, insanlarla yakınlaşmakta zorluk çekmesi/ kaygı duyması şeklindeyse, o zaman kişide özgüven eksikliği, uyum problemleri, öfke problemi, insanlara güvensizlik, yetersiz hissetme gibi iletişimi engelleyen özellikler olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Bu gibi sorunları varsa, seanslarda teker teker ele alınarak geliştirilmeye çalışılır.

Tüm Hakları Saklıdır ® 2018