Halk arasında “takıntı” olarak bilinen Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), kişinin belirli konulardaki gerçek dışı düşünceleri (Obsesyon) ve bu düşüncelerin yol açtığı yoğun  kaygıyı azaltabilmek adına yaptığı ritüelistik davranışları (kompülsiyon) içeren bir kaygı bozukluğudur.

Çok sık el yıkama, simetriye aşırı hassas olma, bir şeyleri istem dışı sayma gibi davranışlar OKB’de görülen kompülsiyonlardan bazılarıdır. Kişi, bu davranışlara kendisini iten fikirlerin ne olduğunu tam olarak kestiremeyebilir. Sorulduğunda bu davranışının saçma olduğunu kendisi de fark etmekte ama engel olamamaktadır. Çünkü bu davranışları (kompülsiyonları) yapmadığı taktirde çok yoğun bir kaygı ve huzursuzluk hissetmektedir.

OKB ile başvuranlarla yapılan psikoterapi sürecinde, kişinin kaygısı, kontrolcülüğü, gerçek dışı düşünceleri ele alınır. Kendiyle ve dünyayla ilgili algısını, beklentilerini fark etmesi ve bunları kendisine iyi gelecek yönde şekillendirebilmesi için çalışılır.

izmir uzman psikolog

Başak Dalda Kileci

Tüm Hakları Saklıdır ® 2018