Terapi Süreci

Bir psikolog ile çalışırken görüşmelerin içeriği her ekole göre farklılık gösterir. Ancak hepsinde ortak olan şey; kişinin sıkıntılarından kurtulmasına ve kendine güvenen, huzurlu,  işlevsel bir hayat sürmesine yardımcı olmaktır.

Temelde kişi kendini ve sıkıntılarını anlattığı, anlattıkça ve sorulan sorulara cevaplar verdikçe iç dünyasını giderek daha fazla tanımaya başladığı bir süreçtir.

Tüm görüşmelerde psikolog , danışanını, anlattığı konular  üzerinde farkındalık yaşaması, bunları derinlemesine anlaması için eşlik eder. Kendi iç dünyası üzerinde düşünmeye başlayan danışan, yavaş yavaş birtakım farkındalıklar yaşamaya başlar. Seanslar sırasında kendi düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde yeni bir bakış açısıyla düşünmeyi öğrenmeye başlar ve bu süreçte, daha önce görmediği şekliyle bazı düşüncelerini ve duygularını fark eder. Danışan yavaş yavaş  günlük hayatında, seansta üzerinde konuşulan değişim süreci hakkında farkında olarak ya da olmayarak bazı değişimler deneyimlemeye başlar. Tüm bunları bir sonraki görüşmede detaylıca psikoloğu ile paylaşır.

Süreç sona yaklaştığında artık kişinin başlangıçta başvurduğu problemlerin ortadan kalkmış ve iç dünyasında duygusal güçlenme, kendine güven, dayanıklılık hissetmeye başlamış olması beklenir. Bu durumda, karşılıklı olarak konuşarak seansların sonlandırılmasına karar verilir.

Psikologla çalışma süreci bittiğinde, danışan sadece belirli bir problemini çözerek ayrılmaz. Bu süreçte, kendini tanımayı ve değerlendirmeyi öğrenmiştir. Psikolog ile yaptığı görüşmeler boyunca kendini tüm yönleriyle tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini fark eden, zayıf yönlerini nasıl daha güçlü hale getirebileceğini öğrenmiş olan kişi, bundan sonra karşısında çıkabilecek herhangi bir olumsuz yaşam olayını nasıl ele alacağı ve nasıl çözüm bulabileceği konusunda bilgiler edinmiş olur. Bu görüşmelerde amaç,  edinmiş olduğu beceriler sayesinde, kişinin hayatında başka problemli dönemler yaşadığında kendi kendine çözebilecek güce ulaşmasıdır.

Bu sürecin ne kadar süreceği, kişinin problemine ve terapistle uyumuna göre değişiklik gösterir. Bazı problemler birkaç seansta çözülebilirken bazı problemlerin kökeni daha derinlerde olduğu için daha detaylı ve uzun süreli görüşmeler gerektirebilir.