Terapi Süreci

       Kendi istek, düşünce ve duygularından korkmayan, onları anlamaya ve gerekli olduğunda değiştirmeye istekli kişiler, terapiden en çok faydalanan kişilerdir…

       Önce, kendinize yeni bir gözle bakmaya başlayacaksınız.

       Bir psikolog ile çalışırken süreç her ekole göre farklı işler. Ancak ortak olan şey, danışanlarını tanımak ve problemlerine çözümler üretilmesine katkıda bulunmaktır.

       İlk birkaç seans boyunca , danışandan kendisi ve başvuru nedeni hakkında bilgiler alınır. Yaşantısı, aile ilişkileri, sosyal ilişkileri, alışkanlıkları gibi konularda detaylı bilgi alınır. Psikolog, danışanını dikkatle dinler, sözlerini olduğu kadar sözel olmayan iletişim öğelerini de (jest, mimikler, ses tonu vs) takip eder.

       Sonra, probleminizin kaynağını keşfedeceksiniz.

       Kişiler kendi kendilerine düşünürken genellikle çözüm yollarına değil problemin kendisine (“Ne kadar büyük bir problemim var!") odaklandıklarından, kendilerini edilgen ve çaresiz hissederler.

       Psikolog eşliğinde, kişinin kendisini detaylıca incelemesi, probleminin sebeplerini bulması ve çözümüne ilişkin fikirler üretmesine yardım edilir.  Bu amaçla, ilerleyen seanslarda, danışanın belirlenen problemleri üzerinde konuşulmaya başlanır. Bu konuşmalar sırasında, uzman, danışanın anlattıkları üzerinden onu problem(ler)inin (olası) kaynağı/kaynakları hakkında düşünmeye yöneltir.

       En sonunda da çözüm yollarını düşünmeye ve uygulamaya başlayacaksınız.  

       Tüm görüşmelerde bir psikolog , danışanını, probleminin sebeplerini görebilmesi ve çözümüne yönelik alternatif yolları bulması için destekler. Kendi iç dünyası üzerinde Psikoloğun desteğiyle düşünmeye başlayan danışan, seans içinde birtakım farkındalıklar yaşamaya başlar. Seanslar sırasında kendi düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde yeni bir bakış açısıyla düşünmeyi öğrenmeye başlar ve bu süreçte, bazı hatalı düşüncelerini ve geçmişten getirdiği yanlış inanışlarını fark eder.  Uzman psikolog yardımıyla, bunların işlevsel yönde değiştirilmesi üzerinde çalışmaya başlar.

       Yapılan psikolog görüşmelerinin esas amacı, bir danışanın hem seans sırasında hem de seanstan çıktıktan sonra, kendisiyle ilgili psikologa yaptığı görüşmeler sırasında fark ettikleri şeyler hakkında düşünmesi ve  belli sonuçlara varmasıdır.  Danışan yavaş yavaş  günlük hayatında, seansta üzerinde konuşulan değişim süreci hakkında denemeler yapmaya başlar, bunları hayatına uyarlamayı dener. Yaşadığı yenilikleri/değişimleri bir sonraki seansta psikoloğu ile paylaşır.

      Bir danışanın başvuru sebebi olan problemi, seanslar süresince fark ettiği bilgiler ve oluşan düşünce-davranış değişiklikleri sayesinde yavaş yavaş ortadan kalkar. Kişi artık kendi başına baş edebilecek bir hale geldiğinde, karşılıklı olarak konuşarak seansların sonlandırılmasına karar verilir.

       Psikologla çalışma süreci bittiğinde, danışan sadece belirli bir problemini çözerek ayrılmaz. Bu süreçte, kendini tanımayı ve değerlendirmeyi öğrenmiştir. Psikolog ile yaptığı seanslar boyunca kendini tüm yönleriyle tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini fark eden, zayıf yönlerini nasıl daha güçlü hale getirebileceğini öğrenmiş olan kişi, bundan sonra karşısında çıkabilecek herhangi bir olumsuz yaşam olayını nasıl ele alacağı ve nasıl çözüm bulabileceği konusunda bilgiler edinmiş olur. Bu görüşmelerde amaç,  edinmiş olduğu beceriler sayesinde, kişinin hayatında başka problemli dönemler yaşadığında kendi kendine çözebilecek güce ulaşmasıdır.

       Psikolog ile görüşmeleriniz bittiğinde, neden bunca zamandır bu olumsuz duyguları kendinize yük edindiğinize üzüleceksiniz.

      Psikolog, danışanının ihtiyacı olduğu süre boyunca, seanslar sırasında alternatif bakış açıları ve çözüm yollarını keşfetmesinde ona katkıda bulunur ancak bunları değerlendirmek ve denemek danışanın sorumluluğundadır.

Seans Şekli

Pandemi süreci boyunca tüm seanslar online /uzaktan yürütülmektedir. 

Seans uzunluğu

       Bir seans 60 dakikadır ve seanslar ideal olarak haftada bir kere gerçekleştirilir. İlerleyen süreçte, psikoloğun gözlemlerine bağlaı olarak iki haftada bir ve ayda bir olacak şekilde azaltılabilir. 

Seansların süresi

       Terapinin ne kadar süreceği, kişinin problemine ve terapistle uyumuna göre değişiklik gösterir. Bazı problemler birkaç seansta çözülebilirken bazı problemlerin kökeni daha derinlerde olduğu için daha detaylı ve uzun süreli görüşmeler gerektirebilir.

Rate this post

Bir önceki yazımız olan Psikolog Kimdir, Ne Yapar? başlıklı makalemizde Depresyon, Diş Gıcırdatma / Diş Sıkma (Hipnoz) ve Fobiler ( Hipnoz ) hakkında bilgiler verilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır ® 2018 

 

Rate this post

Bir önceki yazımız olan Psikolog Kimdir, Ne Yapar? başlıklı makalemizde Depresyon, Diş Gıcırdatma / Diş Sıkma (Hipnoz) ve Fobiler ( Hipnoz ) hakkında bilgiler verilmektedir.