İsmail Sivri Sokak, No: 3 D: 3 Bostanlı, İZMİR

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psiko kelimesi terim anlamı olarak ruh ve zihin demektir. Terapi ise iyileştirme, düzeltme, kendine getirme anlamlarına gelir. Psikoterapi insanların yaşadıkları sorunlar karşısında yeni yollar bulması için değişim sağlayan yöntem olarak tanımlanır. Psikoterapi bir danışmanlık, koçluk, kişisel gelişim, destek olma olarak algılanmamalıdır. Psikoterapi’yi alanında eğitim almış ruh sağlığı uzmanı verebilir. Psikoterapide yardım edilen kişi hasta, danışan, çift ve aile olabilir. Belirli bir plan dahilinde tedavi yöntemleri uygulanarak bireylerin sorunları çözülmeye çalışılır.

Psikoterapi öğüt ve tavsiye verme işi değildir. Kişinin kendisini sürekli iyi hissetmesini sağlayacak kalıcı çözümler üretilmeye çalışılır. Bu süreçte hasta dinlenir. Hastanın kendi problemini kendinin fark etmesi sağlanır. Böylece birey problemlerinin farkına varıp problemlerini çözmek için atağa geçer. Psikoterapide “psikolog”, danışanın/hastanın yaşamında bir başkasına ihtiyaç duymadan kendi kaynaklarıyla yol alması sağlanır. Mutlu ve dengeli bir yaşam sürme konusunda danışana rehber olunur. Psikoterapi hayatı değiştirmek ve geliştirmek için güçlü bir yöntemdir.

Psikoterapi, yaşanılan problemlerin özelliklerine, geliştirilmek ve güçlendirilmek istenilen alanlara göre “bireysel terapi”, “çift ve evlilik terapisi”, “aile terapisi” ya da “grup terapisi” şeklinde uygulanır.

Psikoterapi Türleri Nelerdir?
Psikolojik teorilere dayalı birçok psikoterapi yöntemi vardır. Günümüzde en çok kullanan ve geçerli olan psikoterapi yöntemleri şunlardır:

  1. Çözüm Odaklı Kısa Psikoterapi: Modern psikoterapi yaklaşımıdır. Çözüm odaklı ve kısa süreli terapi olarak adlandırılır. Danışanın problemlerine odaklanılır. Hedeflere ulaşması için çaba sarf edilir. Danışan bu süreçte hiçbir zaman hasta olarak etiketlenmez. Bu süreçte problemin altında yatan nedenler tespit edilir. Danışanların güçlü yönlerini keşfetmesi sağlanır. Problem çözülürken sorun hakkında uzun sıkıcı konuşmalar yapılmaz. Probleme ilişkili durumlar incelenir. Çözümler üretilmeye çalışılır.
  2. Dinamik Psikoterapi: Bu terapide Sigmund Freud’un psikolojik kuramı baz alınır. Danışanların geçmişine bakılmaz. Daha çok 0 ile 6 yaş aralığı incelenir. Bu aralık kişiliğin oluştuğu aralıktır. Soruna çözüm aranırken daha çok iç çatışmalar incelenir. Ruhsal sorunlar hipnoz, psikanaliz, serbest çağrışım ve rüya analiz yöntemleri kullanılarak ele alınır. Bu aşamada psikoterapi seansları yıllarca sürebilir.
  3. Bilişsel Psikoterapi: Kongnitif terapi olarak bilinir. Problemlerin ortaya çıkmasında düşünce yapımızın, hayata bakış açımızın etkileri incelenir. Otomatik düşünceler ve olumsuz duygular davranışlarımıza şekil verir. Düşünce yapımızı değiştirerek davranışlarımıza şekil vermek amaçlanır. Şema terapi düşünsel duygulanımcı davranış terapisi bilişsel terapiden yola çıkarak geliştirilmiştir.
  4. Davranışçı Psikoterapi: Psikoterapide davranışlar dikkate alınır. Duygu ve düşünceleri değiştirmek için davranışlar üzerinde çalışılır. Rol oynama kendini gözlemleme, duyarsızlaştırma, maruz kalma, ödüllendirme gibi tekniklerle davranışlara şekil verilir. Davranışın ortaya çıkma sıklığı arttırılmaya çalışılır. Olumsuz davranışları yok etmek olumlu davranışları kalıcı hale getirmek amaçlanır. Davranışların hayata şekil verdiği düşünülür. Bu yüzden davranışların altında yatan nedenler üzerine yoğunlaşılır.
       izmir psikolog Başak DALDA